FÖR­BUNDS­KAP­TEN

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

ZLATKO DALIC, 51 Me­ri­ter: Mäs­ta­re i Fö­re­na­de Ara­be­mi­ra­ten med Al-ain 2015. Tog Al-ain till asi­a­tisk Cham­pi­ons Le­a­gue-fi­nal i 2016. n Som spe­la­re en slit­stark mitt­fäl­ta­re, som in­te gjor­de någ­ra A-lands­kam­per men väl ett fler­tal sä­song­er i Hajduk Split och Var­teks. Star­ta­de trän­ar­ba­nan i just Var­teks 2005. As­si­ste­ran­de för­bunds­kap­ten för kro­a­tis­ka U21lands­la­get 2006-11. Ut­sågs till för­bunds­kap­ten den 7 ok­to­ber i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.