VM-CHANS

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n Det var ett tag se­dan som ”Su­per Eag­les” nämn­des med re­spekt i fot­bolls­värl­den, men nu har man en ny, ung, slag­kraf­tig ge­ne­ra­tion spe­la­re på gång. Det är möj­ligt att Vm-tur­ne­ring­en i Ryss­land kom­mer nå­got el­ler ett par år för ti­digt, men den som un­derskat­tar den här upp­la­gan av Ni­ge­ria kan få ång­ra det dyrt. I det av­slu­tan­de kva­let gjor­de la­get pro­ces­sen kort med så­väl Al­ge­ri­et, Zam­bia som Ka­me­run.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.