SILVAS CHANS TILL RE­VANSCH

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n Föröd­mju­kad mot Tyskland (1–7) för snart fy­ra år se­dan. Utspar­kad från lands­la­get av Dunga ef­ter VM, och sen föröd­mju­kad igen i PSG:S ge­nom­klapp­ning mot Bar­ce­lo­na i vå­ras.

Kar­riä­ren har in­te va­rit på upp­åt­gå­en­de för Thi­a­go Sil­va, 33, men kanske har det bör­jat vän­da nu. För­bunds­kap­ten Ti­te har ta­git ho­nom till nå­der igen, och han har spe­lat i mer­par­ten av de se­nas­te Vm-kval­mat­cher­na.

Får han sin Vm-re­vansch trots allt? Värre för Da­vid Luiz då, Chel­se­a­bac­ken är pe­tad i bå­de klubb- och lands­lag för till­fäl­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.