DE­FEN­SIV

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

HALVHÖG PRESS

na: n A: Syd­ko­rea sät­ter nor­malt press­lin­jen halv­högt, cir­ka 15 me­ter in på mot­stånd stån­dar­nas plan­hal­va. De bil­dar ett rakt 4–4–2 i för­svars­spe­let där Son Heung­Min eel­ler nummer tio-spe­la­ren Lee Jae-sung kli­ver upp bred­vid stri­kern Kim ShinS­hin-wook. For­wards jobb är att stänga centralt me­dan cen­tra­la mitt­fäl­tar­na får­får jo­job­bet att täc­ka half-spa­ce, vil­ket läm­nar ytor från mitt­back att spe­la rakt upp på mmö­tan­de for­wards. Tack va­re den sto­ra löp­vil­jan har Syd­ko­rea ett ag­gres­sivt för­sv för­svars­spel där man kli­ver fram­åt sna­ra­re än täc­ker ytor. B: Fram­för allt kom­bi­ne­rar man det halv­höga för­sva­ret med en in­ten­siv åter­erö öv­ring. När man vin­ner boll mot Syd­ko­rea kan man räk­na med att ha fy­ra­fem Du­ra­cell­ka­ni­ner ja­gan­des i hä­lar­na de kom­man­de fem se­kun­der­na.

FAS­TA SI­TU­A­TIO­NER

n Här är la­gets akil­les­häl, på grund av läng­dun­der­skot­tet. An­fal­la­ren Kim Shin-wook ger väl­be­höv­li­ga cen­ti­met­rar i eget straff­om­rå­de, men här är la­get rik­tigt sår­bart. Det är ba­ra för mot­stån­dar­na att skic­ka upp si­na fyr­torn så bör man kun­na straf­fa Syd­ko­rea.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.