PROPAGANDA FEST

...el­ler för­änd­ring för fol­ket – på rik­tigt?

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

MOSKVA. Tyskland el­ler Bra­si­li­en? Men den vik­ti­gas­te frå­gan är egent­li­gen en an­nan. Bor­de VM i fot­boll verk­li­gen spe­las i Ryss­land? – Ryss­land för­tryc­ker si­na med­bor­ga­re mer än nå­gon­sin, men VM kan in­ne­bä­ra en för­änd­ring till det bätt­re, Wat­sä­ger­sä­ger­tan­ja­lok­sji­na,lok­sji­na­ryss­lands­chef­för­hu­man­rights­watch.rights

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.