BONUS I FÖRSKOTT – FÖR ATT UND­VI­KA PENGABRÅK – IGEN

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

AFRI­KA n Bråk om Vm-bonu­sar skäm­de ut någ­ra av de af­ri­kans­ka län­der­na i VM i Bra­si­li­en. Gha­nas spe­la­re gick ut i strejk tills lan­dets pre­si­dent gick med på att själv fly­ga in tre mil­jo­ner dol­lar, cash, till Bra­si­li­en.

Det spek­tak­let ska in­te upp­re­pas i Ryss­land, Fi­fa har be­ta­lat ut när­ma­re 90 mil­jo­ner kro­nor i förskott till de fem af­ri­kans­ka VMlän­der­na, för att de ut­an pro­blem ska kun­na be­ta­la si­na spe­la­re VM­bonu­sar.

– Det här ska på för­hand fixa frå­gan om bonu­sar. Peng­a­brå­ken un­der ti­di­ga­re Vm-tur­ne­ring­ar har på­ver­kat bil­den av afrikansk fot­boll på ett ne­ga­tivt sätt, sä­ger CAF, det af­ri­kans­ka fot­bolls­för­bun­det i ett ut­ta­lan­de en­ligt ESPN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.