KOM­MEN­TAR

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

”Det är svårt att ta ut ett lag ef­tersom vi har så många spän­nan­de spe­la­re. Men jag vill att Jo­nas Hector fort­sät­ter som väns­ter­back även om han in­te är den bäs­ta av spe­la­re. Hector är dock sta­bil. Res­ten av back­lin­jen känns gi­ven. Många vill ha in Il­kay Gün­do­gan och Le­on Go­retz­ka på sit­tan­de mitt­fält, men jag tyc­ker än­då att Sa­mi Khe­di­ra och To­ni Kroos ska få fort­sät­ta. Och sen of­fen­si­ven... det är för många val. Özil, Mül­ler och Sané känns dock giv­na. På topp får man väl­ja mel­lan Ma­rio Go­mez och Ti­mo Wer­ner be­ro­en­de på mot­stånd. Finns det ytor: Wer­ner. Ska vi vin­na nå­got i box­en: Go­mez.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.