EM-HJÄLTAR OFFRAS

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

POR­TU­GAL n Dags för VM. Då ren­sar Por­tu­gal re­jält bland Em-hjäl­tar­na. Fle­ra av de störs­ta pro­fi­ler­na ba­kom den skrällar­ta­de mäs­ter­skaps­se­gern i Frank­ri­ke 2016 får in­te ens föl­ja med till Ryss­land.

Eder, som med ett rappt lång­skott av­gjor­de fi­na­len mot frans­män­nen pe­tas från trup­pen. Re­na­to San­ches, he­la tur­ne­ring­ens bäs­te unga spe­la­re, nob­bas ock­så. Mitt­fäl­ta­ren har haft en tung tid i klubb­lag som Bay­ern Mün­chen och Swan­sea och stag­ne­rat i ut­veck­ling­en. Ve­te­ra­nen Na­ni, 31, tving­as även han stan­na hem­ma. Den för­re Man­ches­ter Uni­ted-yt­tern har tred­je flest lands­kam­per i Por­tu­gals histo­ria.

– Från ett mänsk­ligt per­spek­tiv är det tufft att stänga ute spe­la­re som var med oss un­der EM. Al­la har bi­dra­git till ett fan­tas­tiskt ka­pi­tel i Por­tu­gals fot­bolls­hi­sto­ria, men jag mås­te gö­ra val för att få ett bätt­re pus­sel, sä­ger för­bunds­kap­ten Fer­nan­do San­tos.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.