SLOG JA­PAN–KNEP VM-PLAT­SEN

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

Två nyc­kel­mat­cher un­der Vm-kva­let för­tjä­nar att kort re­ka­pi­tu­le­ras. Sep­tem­ber 2016 – i pre­miä­ren hem­ma mot Thai­land, då det länge var mål­löst in­nan Al-abed slog in en (minst sagt bil­lig) straff och där­med säk­ra­de tre po­äng. No­vem­ber 2017 – pis­kat att be­seg­ra (ett re­dan Vm-klart) Ja­pan hem­ma i den sista kval­mat­chen, och visst, det gick till slut vägen ef­ter ett mål i and­ra halv­lek av yt­tern Al-mullawad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.