MÅL­VAK­TER

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

Tre her­rar som för­vis­so är li­te till åren, men som än­då är re­la­tivt oer­far­na i A-lands­lags­sam­man­hang. Vi gis­sar att för­bunds­kap­ten Piz­zi till slut fast­nar för Al-mosailem som et­ta. Han har fler lands­kam­per på kon­tot än de and­ra, stod i flest kval­mat­cher och har ru­tin från asi­a­tis­ka Cham­pi­ons Le­a­gue.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.