TRÄ­NA­RE

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

När­för­bunds kap­tenska­ru­sel­len till­slut ha­de snur­rat klart stod Ju­an An­to­nio Piz­zi, född i Ar­gen­ti­na men med 22 A-lands­kam­per som spe­la­re för Spa­ni­en, där­med an­sva­ret. En 49- åring med trä­nar­för­flu­tet i Va­len­cia och för­bunds­kap­tens för­flu­tet ör­flu­tet i Chi­le. Kom­pe­tent, men färsk på pos­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.