Grupp A – så tip­par Sportbladets pro­fi­ler

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

nn Man bru­kar sä­ga att na­tio­nal­rät­ten är chur­ra­sco, vil­ket i sig in­te är en spe­ci­ell rätt, ut­an nam­net på gril­lat kött. In­vå­nar­na i Uru­gu­ay äter för­mod­li­gen mest nött­kött i he­la värl­den, men även lamm är pop­pis. Det mesta gril­las och steks, men visst kan man ros­ta, rö­ka och stu­va ock­så. nn Fat­tah be­står av ris och pi­ta­bröd som ko­kas ihop med spa­det från kokt lammkött och till det­ta läggs ock­så kros­sa­de to­ma­ter. Ser­ve­ras med to­mat­sås och lammkött. Väl­digt po­pu­lärt vid fest­lig­he­ter och tilla­gas i he­la Mel­la­nöstern. Ur­sprung­li­gen ser­ve­ra­des den ut­an lammkött, men den mo­der­na fat­tahn har kött in­klu­de­rat. nn Värl­dens störs­ta land med ett an­tal oli­ka folk­slag. Och ni tror att det ba­ra finns en na­tio­nal­rätt? Jo, tje­na… Borsjtj, röd­bets­sop­pan, är en. Pi­roz­h­ki, fri­te­ra­de pi­ro­ger, en an­nan. Men vi skul­le kun­na fyl­la en hel bi­la­ga med oli­ka po­pu­lä­ra rys­ka maträt­ter. nn Kab­sa är en rätt be­stå­en­de av ris och lammkött, och sen en oänd­lig mängd kryd­dor. Allt från van­ligt salt och krydd­pep­par till ka­nel, la­ger­blad, spis­kum­min, ing­e­fä­ra, vit­lök, ko­ri­an­der och gurk­me­ja. Gott gott. Po­pu­lärt i he­la Mel­la­nöstern, men kanske spe­ci­ellt i Sau­dia­ra­bi­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.