HÅLLKOLLPÅ!

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

ALAN DZA­GO­JEV

Han be­trak­ta­des som en su­per­ta­lang när han 2008 skrev på för CSKA Moskva. Förs­ta året i hu­vud­sta­den blev ock­så säll­synt lyc­kat. Dza­go­jev ut­sågs till rys­ka li­gans bäs­te unge spe­la­re och det ryk­ta­des om ett luk­ra­tivt kon­trakt med spans­ka bjäs­sen Re­al Madrid.

Men det blev ald­rig Re­al. Det blev ing­en an­nan stor­klubb hel­ler. Nu när vi skri­ver 2018 är play­ma­kern alltjämt kvar i CSKA och fyll­da 27 har han rim­li­gen ba­ra en chans kvar att ta sig till en topp­klubb i Eu­ro­pa: att gö­ra ett starkt VM.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.