FAL­CAO SIK­TAR PÅ ATT GÖ­RA EN ”RODRIGUEZ”

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

COLOM­BIA n VM 2014 sskul­leuebb­li hansass­sto­ra oa tur­ne­ring.

Men en elak knä­ska­da­da stop­pa­de Ra­da­mel Fal­cao, och i stäl­let fickk han se lands-lands­man­nen Ja­mes Rod­ri­gu­ezz gu­ez ham­na i värl-värl­dens strål­kas­tar­ljus. Fy­ra år se­na­re sik­tarr han själv dit. – Jag bru­kar fan­ti­se­ra­e­ra om att jag gör mål i VM. Jag vet in­te hur många gång-gång­er det har hänt, men de­tet är väl­digt många…, sä­ger Colom­bi­asm­bi­as an­falls-an­falls­stjär­na.

”Kung­en av Eu­ro­pa Le­a­gue” bru­ka­de han kal­las, vin­na­renn­na­ren av skyt­te­li­gan i tur­ne­ring­e­nen två år i rad, och den förs­te att vin­naa den med två oli­ka lag i följd. Ef­ter suc­cénuc­cén i Por­to och At­le­ti­co Madrid skul­leul­le flyt­ten till Mo­naco 2013//14 va­ra den ul­ti­ma­ta upp­ladd­ning­en för att gö­ra det per­fek­ta Vm-vm­slut­spe­let på hem­ma­plan i Sy­da­me­ri­ka. Men det är svårsvårt att spe­la fot­boll med ett tra­sigt­sigt kors­band. I mmit­ten av ja­nu­a­ri 2014 drog an­fal­la­ren av ko­kors­ban­det i en smått me­nings­lös­lös cup­match mmot Monts d’or Azergues Foot och hans Vm-ddröm slogs i kras. I stäl­let blev lag­kom­pi­sen Ja­ja­mes Rodriguez tur­ne­ring­ens sto­ra ge­nom­bro­ge­nom­brotts­namn och skyt­te­kung. Fy­ra år se­na­re­se­na hop­pas Fal­cao få en ny chans. Lag­ka­plag­kap­ten och mål­tjuv i bå­de lands­lag­lag och klubb­klubb­lag har gjort att han kun­nat läg­ga de mis­miss­lyc­ka­de pe­ri­o­der­na i Man­ches­ter­ches­ter Uni­u­ni­ted och Chel­sea ba­kom sig. – Jag drdröm­mer om mitt förs­ta VM. Jag mis­sa­mis­sa­de Bra­si­li­en, så det här är min stor­sto­ra möj­lig­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.