SÅSPELAR/OMOLAGET

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

4-2-3-1 el­ler 4-4-2? För­bunds­kap­ten Cúper har ex­pe­ri­ment e ex­pe­ri­men­te­rat med bå­da for­ma­tio­ner­na un­der så­väl k va kva­let som i trä­nings­lands­kam­per­na­na in­för V VM. Oav­sett vil­ken upp­ställ­ning ar gent ar­gen­ti­na­ren än väl­jer kan man kallt räk­n­räk­na med att Mo­ha­med Salah får en hhelt fri roll. La­gets su­per­stjär­na ut­gut­går gär­na från hö­ger för att sen anan­ting­en lö­pa in (ut­an boll) el­ler skskä­ra in (med boll) centralt. En ssamtrim­mad, ru­ti­ne­rad, tak­tiskt ddri­ven el­va som, om Salah får hhyf­sad ser­vice, myc­ket väl kan gå vvi­da­re från grup­pen.

Es­sam El-ha­da­ry.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.