VETERANPÅHÖGERBACKSPLATSEN

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

2001 skrev Ah­med Fathy ett styc­ke egyp­tisk fot­bolls­hi­sto­ria. Han blev då, vid 17 års ål­der, den yngs­te nå­gon­sin att re­pre­sen­te­ra lan­det i A-lands­lags­sam­man­hang. Sen dess har Fathy ald­rig tit­tat till­ba­ka och när han nu kom­mer till VM i Ryss­land gör han det med 123 A-lands­kam­per i ba­ga­get. 33-åring­en är nor­malt första­va­let på hö­ger­backs­po­si­tio­nen, men även be­kväm med rol­len som de­fen­siv mitt­fäl­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.