”45ÄRBARAENSIFFRA”

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

Han har va­rit med och hem­fört 37 tit­lar (känn på den, Zla­tan Ibra­hi­mo­vic) och sä­ger själv att han minns se­gern mot Ita­li­en i Con­fe­de­ra­tions Cup 2009 som vo­re det i går.

Fyll­da 45 år kan Es­sam El-ha­da­ry få gö­ra de­but i Vm-slut­spels­sam­man­hang.

– Det här är ett med­de­lan­de till al­la fot­bolls­spe­la­re värl­den över. Fort­sätt käm­pa, så kanske di­na dröm­mar till slut går i upp­fyl­lel­se, sä­ger ve­te­ran­kee­pern i en in­ter­vju med BBC.

– Många tyc­ker att jag är gam­mal, men för mig är 45 ba­ra en siff­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.