HÅLLKOLLPÅ!

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

MO­HA­MED SALAH

Vm-plat­sen låg i pot­ten. Då, i match­mi­nut 95 vid ställ­ning­en 1–1, klev Mo­ha­med Salah fram till straff­punk­ten i den sista och av­gö­ran­de mat­chen mot Kon­go för att fräl­sa he­la lan­det. Och, visst, Salah höll ner­ver­na un­der kon­troll och gjor­de mål. När 25-åring­en från Al-ghar­biyya nu kom­mer till Ryss­land, kan han se till­ba­ka på den över­läg­set bäs­ta sä­song­en i kar­riä­ren. Han sköt Li­ver­pool till Cham­pi­ons Le­a­gu­e­fi­nal, han bi­drog till att fixa en topp fy­ra-pla­ce­ring i Pre­mi­er Le­a­gue och slog dess­utom al­la ti­ders mål­re­kord i li­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.