MÅL­VAK­TER

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

Tre åt­minsto­ne på papp­ret gans­ka jäm­na pjä­ser, där det åter­står att se om Cúper väl­jer att sat­sa på er­fa­ren­het fram­för nå­got an­nat. 45-åri­ge El-ha­da­ry är en su­pe­ri­kon i lan­dets fot­boll, stod i de fles­ta av kval­mat­cher­na och om han får för­tro­en­det som et­ta blir han den älds­te nå­gon­sin i ett Vm-slut­spel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.