RU­TIN

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

Lan­det har vun­nit af­ri­kans­ka mäs­ter­ska­pen vid ett fler­tal till­fäl­len, men haft märk­vär­digt svårt att kva­la in till Vm-slut­spe­len. Se­nast man var med var 1990, då ett fler­tal av spe­lar­na i trup­pen in­te ens var föd­da. Dock: Cúper och någ­ra spe­la­re har snif­fat bra med krut­rök un­der årens lopp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.