SÅSPELAR/OMLAGETL SPE­LAR/

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

Tabá­rez byt­te så­väl for­ma­tionfo som per­so­nal­nal un­der kva­let, men det­de be­rod­de nog mest på att spe­la­re av oli­ka an­led­ning­ar in­te kom loss till vis­sa mmat­cher. Är samt­li­ga fris­ka och i form lut­lu­tar det starkt åt en gam­mal­he­der­lig 4-4-2: a med världs­stjär­nor­na stjär­nor­na Suá­rez och Ca­va­ni på topp. Mitt­fäl­tet är hå hår­d­jobb an­de och tak­tiskt­tiskt di­sci­pli­ne­rat, di­sci­plin­men sak­na ren kre­a­tör som k an­sät­ta an­falls­du­on du­on i av­sl­ut­slä­gen. avs l u Mål­vak­ten Muslera är ru­ti­neradr som få och i back­lin­jen bo­bos­sar så klart Godín, en av värl­dens bbäs­ta in­ner­bac­kar.

Edin­son Ca­va­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.