HÅLLKOLLPÅ!

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

LU­IS SUÁ­REZ

Han är in­te po­pu­lär i al­la läger, men ing­en kan ta ifrån 31-åring­en från Sal­to, en stad på 100 000 in­vå­na­re i nord­väst­ra Uru­gu­ay, att han är en mål­skytt av rang.

Suá­rez är den som har gjort flest mål i Uru­gu­ays lands­lag, 49 på 94 mat­cher, och han är på sjät­te plats över Bar­ce­lo­nas främs­ta mål­skyt­tar ge­nom­ti­der­na. I V m-slut­spels­sam­man­hang har Suá­rez nä­tat fem gång­er. Det blev tre mål i Syd­af­ri­ka 2010 och två (bå­da mot Eng­land) i Bra­si­li­en för fy­ra år se­dan.

Hur många det blir i Ryss­land åter­står att se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.