The raw man

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - GÖTEBORGSHELG -

Är: En ny­skri­ven pjäs av Martin The­o­rin, som ock­så re­gis­se­rar.

Premiär: 6 ok­to­ber på Te­a­ter Uno. Spe­las se­dan 7, 12, 13 och 14 ok­to­ber.

Med: Mag­nus Gund­munds­son, is­ländsk punk­mu­si­ker, Eva Go­metz, ståup­pan­de lä­ra­re samt skå­de­spe­lar­na Con­ny Ho­berg och Åsa­Le­na Hjelm, fö­re det­ta Stads­tea­tern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.