Man med kniv ja­ga­de fle­ra per­so­ner i bu­tik i Nords­tan

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - NYHETER -

ÖST­RA NORDS­TAN Tis­dag 2 sep­tem­ber Kloc­kan 04.09 Rädd­nings­tjänst och po­lis lar­mas till Köp­mans­ga­tan där det en­ligt upp­gift brin­ner i en bygg­nads­ställ­ning som är rest mot en hus­fa­sad. Rädd­nings­tjäns­ten släc­ker en mind­re brand i bygg­ställ­ning­en och någ­ra bygg­pal­lar.

HAGA Tis­dag 2 sep­tem­ber Kloc­kan 03.31 Ett vitt­ne ring­er po­li­sen från Haga. Vitt­net ser hur en man ta­git sig in i en gräv­ma­skin och kört den en kor­ta­re sträc­ka. Man­nen läm­nar se­dan ma­ski­nen gå­en­de. I det ske­det an­län­der po­lis­pa­trull som kan om­hän­der­ta man­nen som är i 30-års­ål­dern. Han miss­tänks för ratt­fyl­le­ri och olov­ligt bru­kan­de.

NORDS­TAN Mån­dag 1 ok­to­ber Kloc­kan 19.37 Po­lis och am­bu­lans kal­las till Torg­ga­tan vid Nords­tan. Vitt­nen har där sett en man som vif­tat med en kniv och med kni­ven ska­dat en an­nan man all­var­ligt. Den miss­tänk­te gick se­dan från plat­sen och in i en bu­tik i Nords­tan. In­ne i bu­ti­ken ja­ga­de han fle­ra per­so­ner med kni­ven. Den miss­tänk­te man­nen kun­de gri­pas av po­lis i Nords­tan. Han är nu miss­tänkt för för­sök till mord och ola­ga hot i fle­ra fall.

KALLEBÄCK Sön­dag 30 sep­tem­ber Kloc­kan 23.52 En man på­träf­fas i Kallebäck kniv­sku­ren var­för am­bu­lans samt po­lis lar­mas fram till plat­sen. Man­nen förs med am­bu­lans till sjuk­hus med fle­ra kniv­ska­dor och be­döms som all­var­ligt. Vitt­nen be­rät­tar att man sett ett fler­tal per­so­ner slå off­ret för att se­dan läm­na plat­sen spring­an­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.