Skott­loss­ning i Ham­mar­kul­len

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - NYHETER -

Sent i mån­dags kväll lar­mas polisen till Gro­pens Gård i Ang­e­red ef­ter att vitt­nen hört en skott­loss­ning. På plats hit­tas två tom­hyl­sor och en bil med ett mis­s­tänkt kul­hål.

– Ef­ter ett tag hit­tar vi två tom­hyl­sor ut­om­hus på en par­ke­ring. En bil som står där har fått en ska­da ock­så. Vi vet in­te än om det är en ku­la som gått i bi­len el­ler om det är en ri­ko­schett. Vi hit­tar inga ska­da­de per­so­ner, sä­ger po­li­sens pressta­les­per­son Hans Lip­pens.

Tror ni att bi­len har nå­gon kopp­ling till skott­loss­ning­en?

– Nej det finns inga kän­da kopp­ling­ar. Den har ta­gits i be­slag för en tek­nisk un­der­sök­ning.

Polisen skrev en an­mä­lan om grovt va­pen­brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.