Kon­strun­da i Öst­ra Gö­te­borg

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - NYHETER -

Näs­ta helg kan du nju­ta av konst run­tom i Öst­ra Gö­te­borg. Då går näm­li­gen stads­de­lens förs­ta kon­strun­da av sta­peln. Un­der hel­gen kom­mer lo­ka­la för­e­ning­ar och 50 lo­ka­la konst­nä­rer öpp­na upp si­na atel­jé­er och verk­stä­der.

De lo­ka­la konst­nä­rer­na stäl­ler ut i oli­ka lo­ka­ler run­tom i Öst­ra Gö­te­borg och be­sö­kar­na kom­mer få en kar­ta där verk­stä­der och atel­jé­er är mar­ke­ra­de.

Kon­strun­dan inleds med ver­nis­sage och scen­fram­trä­dan­den i Kvi­bergs mark­nads­stal­lar på fredag. Där­ef­ter är kon­strun­dan öp­pen he­la hel­gen mel­lan kloc­kan 11–17.

Kon­strun­dan ar­ran­ge­ras av Öst­ra Gö­te­borg i sam­ar­be­te med Hi­gab och Fa­mil­je­bo­stä­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.