Gam­lesta­dens jazz­fes­ti­val fi­rar 5 år

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - NYHETER -

GMLSTN jazz – el­ler om man så vill Gam­lesta­dens jazz – fi­rar fem år. I år med be­to­ning på nytt och spännande.

– Vi för­sö­ker ut­veck­la fes­ti­va­len till ha fo­kus på den här stads­de­len, sä­ger ar­ran­gö­ren Sil­via Sar­dei­ra. Fes­ti­va­len – som inleds ons­dag 17/10 – har i och för sig sitt av­stamp i Lång­e­drag. Men se­dan är det nä­ra nog Gamlestaden för GMLSTN jazz.

– På ons­dag är det en för­fest där vi med Bastu­jaz­zen vill vi­sa på nå­got väl­digt ty­piskt svenskt för vå­ra gäs­tan­de mu­si­ker, sä­ger Sil­via Sar­dei­ra.

Eu­ro­pe­is­ka ar­tis­ter

Som boka­re för svens­ka jaz­zak­ter som Li­na Ny­berg och Krou­ma­ta har hon job­bat upp ett stort in­ter­na­tio­nellt kon­takt­nät. Nå­got som hon nu har nyt­ta av in­för den fem­te GMLSTN jazz.

– Det finns ett eu­ro­pe­iskt jazz­nät­verk där jag hit­tar ar­tis­ter vars pro­fi­ler stäm­mer

BJU­DER UPP. Med Sil­via Sar­dei­ras hjälp ska GMSLTN jazz svänga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.