Skol­skjuts

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - GÖTEBORG -

Den elev som in­te själv kan ta sig till sko­lan har rätt till skol­skjuts. Hind­ren kan va­ra oli­ka. Det är grund­sko­le­för­valt­ning­en som av­gör vem som får skol­skjuts.

Ett hin­der kan va­ra av­stånd från folk­bok­fö­rings­a­dress. Då mäts in­te av­stån­det till sko­lan ut­an till när­mas­te Ett an­nat hin­der kan va­ra sjuk­do­mar el­ler in­fek­tions­ris­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.