Här är ett ur­val av de in­skriv­na över­lå­tel­ser­na i Fas­tig­hets­pris­re­gist­ret som skett i Gö­te­borg un­der den se­nas­te ti­den.

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - DINA GRANNAR -

Soc­ker­ba­ga­re­ga­tan 7

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Ut­by 125:4 Da­tum: 2018-08-10 Pris: 4900000 kr Tax­vär­de: 3242000 kr (null) K/T köp: 1.51 För­vär­va­re: Dahl­berg För­vär­va­re: Dahl­berg Över­lå­ta­re: Wagn­borg Över­lå­ta­re: Wagn­borg

Sto­ra Äl­sjö­vä­gen 46

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Olofstorp 4:111 Da­tum: 2018-09-14 Pris: 2000000 kr Tax­vär­de: 1373000 kr (null) K/T köp: 1.46 För­vär­va­re: Ko­zovs­ka För­vär­va­re: Bark Över­lå­ta­re: Dowlat­khah Över­lå­ta­re: Dowlat­khah

Au­gus­ti­ga­tan 2F

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Kor­te­da­la 107:7 Da­tum: 2018-09-17 Pris: 2430000 kr Tax­vär­de: 1757000 kr (null) K/T köp: 1.38 För­vär­va­re: Singh Över­lå­ta­re: Kinn­malm

Möl­ne­sjö­ga­tan 77

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Arv,bpt,bod Fas­tig­het: Ang­e­red 109:77 Da­tum: 2018-09-19 Pris: 0 kr Tax­vär­de: 2082000 kr (null) K/T köp: Re­do­vi­sas ej För­vär­va­re: Gha­fo­or Över­lå­ta­re: Sa­bir Mah­mood Över­lå­ta­re: Gha­fo­or

Er­ic Bör­jes­sons Väg 12

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Kvi­berg 741:123 Da­tum: 2018-09-14 Pris: 4650000 kr Tax­vär­de: 3112000 kr (null) K/T köp: 1.49 För­vär­va­re: Said Ah­mad För­vär­va­re: Sa­bir Hu­se­in Över­lå­ta­re: Sjösten Över­lå­ta­re: Sjösten

Or­me­bäcks­ga­tan 3E

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Sä­ve­näs 142:21 Da­tum: 2018-09-14 Pris: 5230000 kr Tax­vär­de: 3367000 kr (null) K/T köp: 1.55 För­vär­va­re: Mo­berg För­vär­va­re: Erséus Över­lå­ta­re: Ja­kobs­son Över­lå­ta­re: Ja­kobs­son

Erik Dahl­bergs­ga­tan 23

Typ: Hy­res­hu­sen­het, bo­stä­der och lo­ka­ler Fång: Van­ligt köp, spec Fas­tig­het: Va­sas­ta­den 19:8 Da­tum: 2018-07-02 Pris: 28855000 kr Tax­vär­de: 40512000 kr (2016) K/T köp: 0.71 För­vär­va­re: BO­STADS- RÄTTSFÖRENINGEN ERIK DAHL­BERG 23 Över­lå­ta­re: Erik Dahl­bergs­ga­tan 23 Fas­tig­hets AB

Tåg­mäs­ta­re­ga­tan 16

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Arv,bpt,bod Fas­tig­het: Kåll­torp 20:13 Da­tum: 2018-08-22 Pris: 0 kr Tax­vär­de: 4309000 kr (null) K/T köp: Re­do­vi­sas ej För­vär­va­re: Olea Fer­re­ro Över­lå­ta­re: Aspen­rot Över­lå­ta­re: Olea Fer­re­ro

Pro­log­ga­tan 2

Typ: Hy­res­hu­sen­het, bo­stä­der och lo­ka­ler Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Bac­ka 7:17 Da­tum: 2018-04-17 Pris: 46631000 kr Tax­vär­de: 62819000 kr (2016) K/T köp: 0.74 För­vär­va­re: Ste­na Ses­san Bac­ka Brunns­bo Bo­stä­der AB Över­lå­ta­re: Ste­na Fas­tig­he­ter Väst AB

Pro­log­ga­tan 10

Typ: Hy­res­hu­sen­het, bo­stä­der och lo­ka­ler Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Bac­ka 7:18 Da­tum: 2018-04-17 Pris: 41408000 kr Tax­vär­de: 55783000 kr (2016) K/T köp: 0.74 För­vär­va­re: Ste­na Ses­san Bac­ka Brunns­bo Bo­stä­der AB Över­lå­ta­re: Ste­na Fas­tig­he­ter Väst AB

Röd­klints­ga­tan 11

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Kvil­le­bäc­ken 50:29 Da­tum: 2018-06-18 Pris: 4940000 kr Tax­vär­de: 1944000 kr (2015) K/T köp: 2.54 För­vär­va­re: Set­ter­berg För­vär­va­re: Björk Över­lå­ta­re: Da­nin Över­lå­ta­re: Ral­bov­sky

Sång­spels­ga­tan 2

Typ: Hy­res­hu­sen­het, bo­stä­der och lo­ka­ler Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Bac­ka 7:13 Da­tum: 2018-04-17 Pris: 21194000 kr Tax­vär­de: 28552000 kr (2016) K/T köp: 0.74 För­vär­va­re: Ste­na Ses­san Bac­ka Brunns­bo Bo­stä­der AB Över­lå­ta­re: Ste­na Fas­tig­he­ter Väst AB

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.