Om pro­jek­tet

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - NYHETER -

Ba­garn´s mö­tes­plats vill ut­ma­na ung­do­mar (från 15 år) ge­nom att ta bort de­ras möj­lig­het till om­värl­den un­der 48 tim­mar.

Al­la för­äld­rar kom­mer att få ge sitt god­kän­nan­de och bli väl in­for­me­ra­de om vad täv­ling­en går ut på. Al­la ung­do­mar och för­äld­rar kom­mer även att få skri­va un­der PUL blan­ket­ter då allt kom­mer att fil­mas och do­ku­men­te­ras.

Det kom­mer även att fin­nas ut­bil­dad per­so­nal un­der 48 tim­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.