Jor­ge Al­cai­de

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - KAI MARTIN NYFIKEN PÅ ... -

Är: 46, mu­si­ker, kom­po­si­tör, ar­ran­gör, konst­när­lig le­da­re och mu­siklä­ra­re på världs­mu­sik­pro­gram­met i Gö­te­borg. Spe­lar och med­ver­kar i and­ra pro­jekt och grup­per som Qu­art­tan­go, Cer­ro Espe­ran­za Band och Le­che­bur­re. Bor: I Majorna. Ak­tu­ell: Med Pla­ne­ta­fes­ti­va­len vars pris på 10000 kro­nor han pre­cis har fått. Spe­lar med GAO (Gö­te­borgs Al­ter­na­ti­va Or­kes­ter) den 3 no­vem­ber i Berg­sjöns Cent­rum. Öv­ri­ga pris­ta­ga­re av Planetapriset är: Ah­mad al Kha­tib (2013), Eri­ka Ri­sing­er (2014), Za­na Mu­ham­mad (2015), Glo­ria Es­te­ban (2016) och Da­vid Bäck (2017).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.