Niklas An­ders­son

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - GÖTEBORG -

Ko­mi­ker upp­vux­en i Biskops­går­den på 1980-ta­let.

Blev ut­sedd till ”Årets Ny­kom­ling/ Ge­nom­brott” vid Svens­ka Stand up-ga­lan 2012.

Har va­rit med i SVT:s ”Släng dig i brun­nen”.

Har skrivit ma­nus till hu­mor­pro­duk­tio­ner på TV.

Dri­ver stand up-klubb i Gö­te­borg och är re­gel­bun­den gäst på an­ri­ka Nor­ra Brunn i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.