Re­cept: Di­sas Gustav Adolfs­ba­kel­se – 20 styc­ken

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - GÖTEBORG -

KAKA PÅ YOGHURT OCH MANDELOJLA 125gr ägg 125gr soc­ker 83gr Ar­la tur­kisk yoghurt 10% 100gr ve­te­mjöl 13gr bak­pul­ver 50gr man­del­mjöl Cest från 1 ci­tron 50gr oliv­ol­ja 50gr man­del­ol­ja

Vis­pa ägg och soc­ker till full vo­lym, vis­pa ner yog­hur­ten, sik­ta mjöl bak­pul­ver och blan­da ned ihop med man­del­mjö­let, blan­da ned ci­tron­cest och ol­jor­na i tunn strå­le. stryk ut på bak­plåts­pap­per och ba­ka på 200 i ca 7 mi­nu­ter. Vänd på sock­rat pap­per och dra av bak­plåts­papp­ret, skär el­ler stan­sa ut. 65gr gräd­de 40% 65gr su­dachijuice(får du in­te tag i su­dachi, så kan du by­ta ut mot li­me och gra­pe­juice) 30gr soc­ker 20gr gu­la 200gr Val­hro­na Ivo­ry cho­klad (al­ter­na­tivt Vit cho­klad)

Kör ned samt­li­ga in­gre­di­en­ser för­u­tom vit cho­klad i en ka­strull och låt gå till 85 gra­de run­der visp­ning, till­sätt den vi­ta cho­kla­den, häll upp i sprit­spå­se och kyl.

Ko­ka soc­ker och vat­ten till 119, till­sätt allt ut­om ge­la­tin­blad och låt få ett upp­kok, till­sätt ge­la­tin­blad och röd färg, mixa, si­la, kyl. Gla­se­ra vid 32 gra­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.