The play that go­es wrong

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - GÖTEBORGS HELG -

Av: Hen­ry Lewis, Jo­nat­han Say­er och Hen­ry Shi­elds.

Premiär: På Lo­rens­bergs­te­a­tern 8 no­vem­ber. Lon­don­pre­miär 2014. På Bro­ad­way 2017. Spe­las över he­la värl­den. Pjä­sen spe­las till och med 15 de­cem­ber.

Re­gi: Sven Me­lan­der, som ock­så över­satt pjä­sen.

Med: Andre­as T Ols­son, San­na Persson Halápi,Su­san­ne Thor­son, Ro­bin Steg­mar, Cor­ne­li­us Löf­mark, Ro­bert Ryd­berg, Niklas Jöns­son samt Si­mon “Chip­pen” Svens­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.