DI­NA GRAN­NAR

Här är ett ur­val av de in­skriv­na över­lå­tel­ser­na i Fas­tig­hets­pris­re­gist­ret som skett i Gö­te­borg un­der den se­nas­te ti­den.

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - DINA GRANNAR -

Anna Bran­zells Ga­ta 10

Typ: Hy­res­hu­sen­het, tomt­mark Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Kvi­berg 29:5 Da­tum: 2018-09-27 Pris: 52229000 kr Tax­vär­de: Re­do­vi­sas ej K/T köp: Re­do­vi­sas ej För­vär­va­re: Bo­stads­rätts­för­e­ning­en Kvi­bergs Äng Över­lå­ta­re: Skans­ka Mark och Ex­plo­a­te­ring Nya Hem AB

Ang­e­red 7:221

Typ: In­du­stri­en­het, öv­rig mark (ga­tu- och park­mark), tax.vär­de 0 kr Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Ang­e­red 7:221 Adress: sak­nas Da­tum: 2018-10-02 Pris: 0 kr Tax­vär­de: Re­do­vi­sas ej K/T köp: Re­do­vi­sas ej För­vär­va­re: Eren­malm För­vär­va­re: Eren­malm Över­lå­ta­re: Smör­vatt­net AB

Ju­ni­ga­tan 3B

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Kor­te­da­la 116:5 Da­tum: 2018-10-01 Pris: 3970000 kr Tax­vär­de: 2310000 kr (null) K/T köp: 1.72 För­vär­va­re: Ver­ho­ef För­vär­va­re: Lin­dqvist Över­lå­ta­re: Furusä­ter Över­lå­ta­re: Ka­ta­jisto

Vat­ten­torns­ga­tan 78

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Hjäll­bo 170:31 Da­tum: 2018-04-27 Pris: 2400000 kr Tax­vär­de: 1319000 kr (null) K/T köp: 1.82 För­vär­va­re: Belstroj Hol­ding AB Över­lå­ta­re: Ali Khan

Ham­mar­kro­ken 72

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Hjäll­bo 38:63 Da­tum: 2018-06-29 Pris: 2600000 kr Tax­vär­de: 1330000 kr (null) K/T köp: 1.95 För­vär­va­re: Belstroj Hol­ding AB Över­lå­ta­re: Sa­lih Över­lå­ta­re: Sa­lih

Berg­sjö­sväng­en 75

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Berg­sjön 40:39 Da­tum: 2018-09-28 Pris: 2850000 kr Tax­vär­de: 1364000 kr (null) K/T köp: 2.09 För­vär­va­re: Khos­ha­ba För­vär­va­re: Khos­ha­ba Över­lå­ta­re: Da­oud Över­lå­ta­re: Da­oud

Svar­tå­vä­gen 12

Typ: Hy­res­hu­sen­het, bo­stä­der och lo­ka­ler Fång: Gå­va Fas­tig­het: Ut­by 19:2 Da­tum: 2018-09-19 Pris: 0 kr Tax­vär­de: 3173000 kr (2016) K/T köp: Re­do­vi­sas ej För­vär­va­re: Andre­as­son Över­lå­ta­re: Andre­as­son

Ali­valls­ga­tan 53

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Kvi­berg 22:38 Da­tum: 2018-10-12 Pris: 4250000 kr Tax­vär­de: 3004000 kr (null) K/T köp: 1.41 För­vär­va­re: Obra­do­vic För­vär­va­re: De­ric Över­lå­ta­re: Persson Över­lå­ta­re: Abi­di

Gårdstens­vä­gen 119

Typ: Hy­res­hu­sen­het, tomt­mark Fång: Van­ligt köp, spec Fas­tig­het: Gårdsten 123:3 Da­tum: 2018-09-17 Pris: 6215000 kr Tax­vär­de: Re­do­vi­sas ej K/T köp: Re­do­vi­sas ej För­vär­va­re: Botrygg Gårdsten A69 AB Över­lå­ta­re: Botrygg Gö­te­borg AB

Sol­få­gels­vä­gen 20B

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Arv,bpt,bod Fas­tig­het: Kni­pa­red 1:33 Da­tum: 2018-03-02 Pris: 0 kr Tax­vär­de: 3122000 kr (null) K/T köp: Re­do­vi­sas ej För­vär­va­re: Jans­son Över­lå­ta­re: Kristi­ans­son Över­lå­ta­re: Jans­son

Doc­ke­reds­bac­ken 10

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Bergum 3:30 Da­tum: 2018-09-20 Pris: 3510000 kr Tax­vär­de: 1643000 kr (null) K/T köp: 2.14 För­vär­va­re: Lind­blom För­vär­va­re: Lind­blom Över­lå­ta­re: Olofs­son

Af­tong­a­tan 9

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Van­ligt köp, spec Fas­tig­het: Kor­te­da­la 129:12 Da­tum: 2018-09-14 Pris: 0 kr Tax­vär­de: 2136000 kr (null) K/T köp: Re­do­vi­sas ej För­vär­va­re: Härdstedt För­vär­va­re: Härdstedt Över­lå­ta­re: Hans­son Över­lå­ta­re: Hans­son

Id­tjärns­ga­tan 16

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Ang­e­red 108:38 Da­tum: 2018-09-26 Pris: 2700000 kr Tax­vär­de: 1944000 kr (null) K/T köp: 1.39 För­vär­va­re: RD Fas­tig­he­ter AB Över­lå­ta­re: Per­ho­nen Över­lå­ta­re: Per­ho­nen

Öst­ra Björ­reds­vä­gen 20

Typ: Små­hu­sen­het, tomt­mark Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Björ­red 1:163 Da­tum: 2018-10-01 Pris: 1675000 kr Tax­vär­de: 612000 kr (null) K/T köp: 2.74 För­vär­va­re: Eli­as För­vär­va­re: Ma­ti Över­lå­ta­re: GÖ­TE­BORGS KOM­MUN

Öst­ra Björ­reds­vä­gen 26

Typ: Små­hu­sen­het, tomt­mark Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Björ­red 1:166 Da­tum: 2018-10-02 Pris: 1720000 kr Tax­vär­de: 613000 kr (null) K/T köp: 2.81 För­vär­va­re: Ba­ban För­vär­va­re: Ba­ban Över­lå­ta­re: GÖ­TE­BORGS KOM­MUN

Ba­re­fjälls­ga­tan 10

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Ut­by 111:23 Da­tum: 2018-10-01 Pris: 5500000 kr Tax­vär­de: 4318000 kr (null) K/T köp: 1.27 För­vär­va­re: Vik­tor För­vär­va­re: Dahl­ström Över­lå­ta­re: Bro­berg Över­lå­ta­re: Ek­holm

Ma­ri­e­holms­ga­tan 126A

Typ: In­du­stri­en­het, tomt­mark Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Gam­lesta­den 65:4 Da­tum: 2018-08-29 Pris: 2400000 kr Tax­vär­de: 652000 kr (2013) K/T köp: 3.68 För­vär­va­re: Fö­re­tagspark Ma­ri­e­holms­ga­tan 126 A AB Över­lå­ta­re: HI­SING­ENS MARKANLÄGGNING AB

Sto­re Udds Väg 127

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Björ­lan­da 1:57 Da­tum: 2018-06-28 Pris: 5700000 kr Tax­vär­de: 2678000 kr (2015) K/T köp: 2.13 För­vär­va­re: Knuts­son För­vär­va­re: Knuts­son Över­lå­ta­re: Thorn­gren Över­lå­ta­re: Gun­ne­bo

Tu­ve Kyrk­väg 186

Typ: Små­hu­sen­het, tomt­mark Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Asmund­torp 7:3 Da­tum: 2018-07-30 Pris: 1600000 kr Tax­vär­de: Re­do­vi­sas ej K/T köp: Re­do­vi­sas ej För­vär­va­re: Al-Ku­bai­si För­vär­va­re: Al-At­tar Över­lå­ta­re: Ho­sen­feld Över­lå­ta­re: Nils­son

So­nett­ga­tan 39

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Bac­ka 129:32 Da­tum: 2018-08-01 Pris: 4250000 kr Tax­vär­de: 1871000 kr (2015) K/T köp: 2.27 För­vär­va­re: Edh Över­lå­ta­re: Rashid Över­lå­ta­re: Rashid

Moss­ban­ken 19

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: To­le­red 52:10 Da­tum: 2018-08-03 Pris: 5175000 kr Tax­vär­de: 2346000 kr (2015) K/T köp: 2.21 För­vär­va­re: Ka­ta­ria För­vär­va­re: Ka­ta­ria Över­lå­ta­re: Sö­der­berg Över­lå­ta­re: Sche­lan­der

Bac­ka 263:1

Typ: Hy­res­hu­sen­het, tomt­mark Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Bac­ka 263:1 dress: sak­nas Da­tum: 2018-07-06 Pris: 1463000 kr Tax­vär­de: Re­do­vi­sas ej K/T köp: Re­do­vi­sas ej För­vär­va­re: Botrygg Gö­te­borg AB Över­lå­ta­re: GÖ­TE­BORGS KOM­MUN

Stam­ro­tes­vä­gen 14

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Bräc­ke 6:20 Da­tum: 2018-08-05 Pris: 2000000 kr Tax­vär­de: 1334000 kr (2015) K/T köp: 1.50 För­vär­va­re: Eklöf För­vär­va­re: Eklöf Över­lå­ta­re: Stuchly Över­lå­ta­re: Stuchly

Grin­ne­kul­le­ga­tan 113

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Arv,bpt,bod Fas­tig­het: Tu­ve 48:142 Da­tum: 2018-06-12 Pris: 0 kr Tax­vär­de: 1764000 kr (2015) K/T köp: Re­do­vi­sas ej För­vär­va­re: Wik­ström Över­lå­ta­re: Svens­son Över­lå­ta­re: Wik­ström

Båts­man Hi­sings Ga­ta 31

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Bac­ka 186:2 Da­tum: 2018-08-06 Pris: 5000000 kr Tax­vär­de: 2401000 kr (2015) K/T köp: 2.08 För­vär­va­re: Gav­ri­lov För­vär­va­re: Gav­ri­lov Över­lå­ta­re: Löf­man

Gull­ring­e­gård 26

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Sä­ve 24:1 Da­tum: 2018-08-01 Pris: 4970000 kr Tax­vär­de: 2300000 kr (2015) K/T köp: 2.16 För­vär­va­re: Fors­man För­vär­va­re: Jo­hans­son Över­lå­ta­re: An­ders­son Över­lå­ta­re: Fa­gerlund

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.