Vil­ken är din bäs­ta jul­klapp ge­nom ti­der­na?

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - HEJ GÖTEBORG -

Karin Bröt­je­fors, 29 år, från Jo­han­ne­berg:

– Jag har köpt en jät­te­bra jul­klapp till min pojk­vän det är en *** och han har länge öns­kat sig den.

Ma­ri­an­ne La­den­vall, 71 år, från Kors­vä­gen:

– Jag vet fak­tiskt in­te men jag ha­de bli­vit väl­digt glad för en upp­le­vel­se av nå­got slag, hell­re det än en sak.

Alex­an­dra Ru­nuic, 31 år, från Al­me­dal:

– Det var en svår frå­ga, men jag tyc­ker det är vik­tigt att en bra jul­klapp är per­son­lig vil­ket jag för­sö­ker tän­ka på när jag kö­per jul­klap­par.

Kat­ha­ri­na Hall­berg, 25 år, från Olskro­ken:

– Bil­jet­ter till en kon­sert där de tol­ka­de mu­sik från Si­mon and Gar­fun­kel som jag gav till mi­na för­äld­rar. Det var väl­digt uppskat­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.