HA EN GOD JUL, IOR FIX­AR RES­TEN!

Det är ju så att de fles­ta av oss fi­rar ju jul in­om be­kvämt räck­håll från ci­vi­li­sa­tio­nen och mat­af­fä­rer, så det finns ing­en an­led­ning till att lad­da skaf­fe­ri­et som he­la grann­ska­pet ska över­le­va i ditt kök fram till slu­tet av ja­nu­a­ri. Köp hem mind­re helt e

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 - Text: Ior Berglund. Foto: Gabri­el Tju­lan­der

Mat­blog­ga­ren och skri­ben­ten Ior Berglund ger tips på mat som kan la­gas av res­ter­na från jul­bor­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.