Så fi­rar Gö­te­bor­gar­na jul

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 -

Tom­tar, barn och mat. Å så julklap­par för­stås. Det ver­kar va­ra de vik­ti­gas­te in­gre­di­en­ser­na när gö­te­bor­gar­na ska fi­ra jul 2018. Vi fång­a­de någ­ra av jul­fi­rar­na runt om i stan och här ne­dan kan du lä­sa om årets jul­pla­ner.

– Niklas Lun­dqvist 39 och bar­nen Fan­ny 5 och Wil­son 2, AskimVi ska åka till min halv­bror i Sol­l­ef­teå. Vi bru­kar gö­ra det un­ge­fär vartan­nat år. Hur tar ni er dit? – Vi åker bil. Det är 85 mil så vi räk­nar med 10-11 tim­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.