Lyc­kad vild­svins­jakt i norra Hal­land

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Nyheter -

Hal­land. To­talt 30 vild­svin sköts un­der jakt i norra Vildsvins­stam­mar­na i lä­net väx­er snabbt och dju­ren or­sa­kar sto­ra ska­dor på många håll. Det är helt en­kelt för många gri­sar på ett för li­tet om­rå­de. I ett för­sök att få bukt med pro­ble­met ord­nas i höst för tred­je året i rad så kal­la­de sam­ver­kans­jak­ter i Vall­da och On­sa­la i Hal­land. Den förs­ta av tre jak­ter ge­nom­för­des med lyc­kat ut­fall på lör­da­gen. To­talt 30 vild­svin sköts allt­så av de 15 del­ta­gan­de jakt­la­gen. Det skri­ver tid­ning­en Norra Hal­land.

– Den här ty­pen av in­sat­ser bi­drar såklart till att re­du­ce­ra stam­men, men er­fa­ren­he­ten sä­ger ock­så att vild­svi­nen kom­mer att hål­la sig li­te lug­na­re ett tag framö­ver, sä­ger Mag­nus Stol­pe till tid­ning­en.

FO­TO: MOSTPHOTOS

VILD­SVINS­JAKT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.