Miss­tänkt drog­fyl­le­rist kör­de ner fle­ra tra­fik­ljus

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Nyheter -

HÖGSBOTORP Sön­dag 21 ok­to­ber Kloc­kan 10.32 Upp­gif­ter kom­mer in om brand i lä­gen­het på Kapp­lands­ga­tan. Rädd­nings­tjänst och am­bu­lans är på väg, oklart i nu­lä­get om det finns per­sonska­dor. En mind­re brand i ett sov­rum släcks av rädd­nings­tjäns­ten, inga per­sonska­dor finns upp­giv­na. En an­mä­lan om all­män­far­lig vårds­lös­het skrivs.

HÖGSBO Lör­dag 20 ok­to­ber Kloc­kan 04:13 På Högs­bo­le­den är den bi­list som kör på tra­fik­ljus i en kors­ning­en och över en re­fug. Fö­ra­ren choc­kad men in­te ska­dad. Bi­len är dock så ska­dad att den får bär­gas från plat­sen och fle­ra tra­fik­ljus mås­te re­pa­re­ras. Fö­ra­ren är på­ver­kad och med­tas för kropps­be­sikt­ning och miss­tänks för vårds­lös­het i tra­fik och dro­gratt­fyl­le­ri. ÖNNERED Fre­dag 19 ok­to­ber Kloc­kan 11.43 På Ön­ne­reds Hamn­väg är en bi­list och en mo­pe­dist in­blan­da­de i en olyc­ka. Det är i nu­lä­get oklart hur olyc­kan gått till. Fö­ra­ren av mo­pe­den, en man i 90-års­ål­dern, är förd till sjuk­hus i am­bu­lans med tro­ligt­vis all­var­li­ga ska­dor.

MAJORNA Tors­dag 18 ok­to­ber Kloc­kan 01.12 En patrull för­sö­ker stan­na och kon­trol­le­ra en bil i Majorna men den vill in­te stan­na. Blir ett kor­ta­re för­föl­jan­de och till slut får man stopp på bi­len på Är­le­ga­tan. Fö­ra­ren grips och den­ne vi­sar tec­ken på drog­på­ver­kan var­för han får föl­ja med för prov­tag­ning. Han kan även miss­tän­kas för vårds­lös­het i tra­fik samt nar­ko­ti­kabrott ge­nom in­ne­hav av miss­tänkt nar­ko­ti­ka. Bi­len tas i be­slag då fö­ra­ren har va­rit rap­por­te­rad för lik­nan­de hän­del­se bak i ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.