Par på och ut­an­för sce­nen

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborgshelg -

Bor­tas Jo­se­fi­ne Andersson och Las­se Beicher är sam­bor och står på scen till­sam­mans. Nu i ”Kung Le­ar” på Göteborgs stads­tea­ter.

Pre­miär lör­dag 27 ok­to­ber. Spe­las ja­nu­a­ri ut.

Re­gis­sör: Pon­tus Stens­häll.

Med: Bor­tas Jo­se­fi­ne Andersson, Las­se Bei­scher, Las­se Carls­son, Per-an­ders Eric­son, As­h­kan Ghods, Jo­han Karl­berg, Mi­chalis Koutso­gi­anna­kis, Alex­an­dra Nord­berg, Mat­ti­as Nord­kvist, Ca­ro­li­ne Sö­der­ström, Jesper Sö­der­blom och Me­li­na Tra­nu­lis.

Andersson-bei­scher kom­mer del­vis dub­belar­be­ta, då vis­sa re­dan in­bo­ka­de fö­re­ställ­ning­ar med im­pro­vi­sa­tions­te­a­tern 123 Schtunk in­te har kun­nat flyt­tas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.