Gar­dell­film spe­las in på Tyn­ne­reds­sko­lan

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Nyheter -

Fil­ma­ti­se­ring­en av Jo­nas Gar­dells själv­bi­o­gra­fis­ka ro­man en Ko­mi­kers upp­växt spe­las in i den ned­lag­da Tyn­ne­reds sko­lan. Vil­ket även GP har rap­por­te­rat om.

Ma­nus är ski­vet av Jo­nas Gar­dell och re­gis­se­rar gör Roj­da Se­ker­söz som för öv­rigt fick en guld­bag­ge för sin de­but­film Dröm vi­da­re. Jo­nas och Roj­da bör­ja­de job­ba till­sam­mans med fil­men re­dan ett år in­nan in­spel­ning­en av den kom igång.

Nu får Tyn­ne­reds­sko­lan ge­stalt 70-tals­sko­lan i den fik­ti­va Stok­holms or­ten Säv­by­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.