Tre nya bryg­gor till Fis­ke­bäck

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Nyheter -

Mark- och mil­jö­dom­sto­len har be­slu­tat att ge Gö­te­borgs­re­gi­o­nens Fri­tids­ham­nar Ak­tie­bo­lag, GREFAB, till­stånd att ri­va två fas­ta bryg­gor i Fis­ke­bäcks hamn.

GREFAB vill by­ta ut de två nu­va­ran­de bryg­gor­na mot tre flyt­bryg­gor för fri­tids­bå­tar i ham­nen.

Dom­sto­len be­slu­tar även att ar­be­tet med riv­ning­en och bygg­na­tio­nen ska va­ra ut­förd in­om fem år från att be­slu­tet vun­nit la­ga kraft.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.