Vic Vem

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborgshelg -

fom: Rap­pa­re, ar­tist, mu­si­ker, fö­re­lä­sa­re och lä­ra­re från Ma­jor­na. Kom ur ett ti­o­å­rigt miss­bruk sam­ti­digt som han blev pap­pa förs­ta gång­en och kom med sin förs­ta ski­va ”Vill­kors­lös”.

fak­tu­ell: Med ny mu­sik, sex­spårs-ep:n ”Vem? kom­mer 16 no­vem­ber med till­hö­ran­de vi­deo till lå­ten ”It was all a dream”. Kom­mer åka ut och spe­la, men det är än­nu in­te of­fi­ci­ellt i vil­ken form. ”Fram­trä­dan­den och tur­nén är på ett nytt sätt. Se­dan ska jag fort­sät­ta män­ni­skor, fö­re­lä­sa och gö­ra mu­sik. Jag har haft min pa­us.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.