Si­sjön får nytt yo­ga­cen­ter

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - NYHETER -

På mån­dag den 26 no­vem­ber öpp­nar ett nytt yo­ga­cen­ter i Si­sjön på Data­vä­gen 10 C.

– Si­sjöyo­ga­cen­ter har in­ten­tio­nen att var­je män­ni­ska skall hit­ta nå­got he­lan­de just för vad de in­di­vi­du­ellt be­hö­ver i sitt liv, som tex åter­hämt­ning, lugn och ro el­ler coaching, sä­ger Li­na Lin­de­gren som dri­ver yo­ga cent­ret.

Li­na er­bju­der allt från mas­sage och me­di­ta­tion till he­aling och gong­bad.

foto: PRIVAT

KULTUR. Dock­te­a­ter på Frölun­da kul­tur­hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.