Fransk dock­te­a­ter på Frölun­da Kul­tur­hus

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - NYHETER -

Den 26 no­vem­ber gäs­tas Sve­ri­ge av den in­ter­na­tio­nellt hyl­la­de grup­pen Plex­us Po­lai­re från Frank­ri­ke med sin fö­re­ställ­ning Cham­b­re No­i­re som byg­ger på Sa­ra Strids­bergs ro­man Dröm­fa­kul­te­ten. Ett unikt gäst­spel som kom­mer att vi­sas upp på Frölun­da Kul­tur­hus.

Fö­re­ställ­ning­en är en duo mel­lan dock­spe­la­re Yng­vild Aspe­li och slag­ver­ka­ren Ane Mart­he Sør­li­en Ho­len. Doc­kor i mänsk­lig stor­lek, käns­lo­stark mu­sik, vi­de­o­pro­jek­tio­ner och en stor por­tion hu­mor ut­lo­vas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.