Ett po­li­tisk stol­le­prov

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - TYCK OM! - Kerstin Lid­beck

Med svå­rig­het går det att ta sig fram i Gö­te­borg, fram­för allt med bil, och par­ke­rings­plat­ser för­svin­ner och nä­ringsid­ka­re i cen­tra­la Gö­te­borg ger upp.

När Väst­länks­byg­get bör­jar på all­var till­kom­mer last­bils­tra­fik 0.700-22.00 med mud­der­mas­sor, öpp­na schakt på fle­ra stäl­len, ar­bets­bo­dar.

Nu pla­ne­ras ett till­fäl­ligt, fle­ra vå­ning­ar högt par­ke­rings­hus på He­den. Dit det re­dan idag är svårt att kom­ma fram! Än­nu en kost­nad som läggs på de re­dan avi­se­ra­de för­dy­ring­ar­na av Väst­län­ken!

Ett nytt ”stol­le­prov” i ra­den av fle­ra från vå­ra po­li­ti­ker!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.