Bil an­vän­des som mur­bräc­ka i Hovås

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Sidan 1 - Gabri­el Tju­lan­der 073-514 78 20 gabri­el.tju­lan­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

I vec­kan kör­de en bil in i en bu­tik i Nya Hovås för att ge ett an­tal gär­nings­män till­gång till bu­ti­ken. Ett vitt­ne ska ha sett fle­ra mörk­kläd­da per­so­ner som ska ha stu­lit va­ror från bu­ti­ken.

Strax in­nan mid­natt kör­de en bil in i en bu­tik i Nya Hovås för att ge ett an­tal gär­nings­män till­gång till bu­ti­ken. Ett vitt­ne ska ha sett fle­ra mörk­kläd­da per­so­ner som ska ha stu­lit va­ror från bu­ti­ken.

NYA HOVÅS Det var vid kloc­kan 23.52 i mån­dags som po­li­sen fick in ett larm om att en per­son­bil ska ha ram­mats rakt in i en kläd­bu­tik i Nya Hovås.

Ett vitt­ne på plat­sen ska ha sett he­la hän­del­se­för­lop­pet och be­rät­tat för po­lis hur hen sett fle­ra per­so­ner pac­ka in klä­der från bu­ti­ken i en an­nan vit bil för att se­dan kö­ra från plat­sen. Bi­len som an­vän­des som mur­bräc­ka ska en­ligt po­li­sen va­rit stu­len.

– Vitt­net har be­skri­vit hän­del­se­för­lop­pet och ut­se­en­de på per­so­ner­na och bi­len så vi har ett bra spa­nings­upp­slag. Vi har även sökt i om­rå­det och stop­pat bi­lar som stämt in på den vi­ta bi­lens ut­se­en­de men det har in­te va­rit nå­gon träff, sä­ger po­li­sens pressta­les­man Ul­la Brehm.

Bi­len i be­slag Po­li­sen har ta­git den kra­scha­de bi­len i be­slag och spär­rat av bu­ti­ken för tek­nisk un­der­sök­ning. I nu­lä­get har ing­en än­nu gri­pits för in­brot­tet.

Po­li­sen har dock kun­nat säk­ra en mös­sa på plat­sen som de miss­tän­ker kan ha till­hört nå­gon av gär­nings­män­nen.

– Bi­len de kör­de iväg i var en vit, spor­ti­ga­re, se­dan. Det är in­te jät­te­myc­ket att gå på men det är vad vi le­tar ef­ter i nu­lä­get, sä­ger Ul­la Brehm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.