Kjell Se­lan­der

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - NYHETER -

fär: 63 år. Men­talskö­ta­re, fri­id­rotts­trä­na­re, ko­or­di­na­tor på Gö­te­borgs stad, blog­ga­re (kjell­brell­sworld.word­press. com) och ini­ti­a­tiv­ta­ga­re till Mu­sik­pro­jek­tet i Lin­néa­kyr­kan.

fbor: I Lin­nésta­den. Trivs

i Möl­le, Skå­ne, och Ly­se­kil, på som­rar­na.

fmu­sik­pro­jek­tet: För hem­lö­sa. Star­ta­de i april 2017, hålls var­je tis­dag kloc­kan 10. Är öp­pet för al­la.

fin­tres­sen: Fri­id­rott, löp­ning i syn­ner­het, mu­sik och ban­dy.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.