Theo har en plan för the Plan

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborgshelg -

The­o­dor Jen­sen och Mi­kael Furugär­de. Bil­da­des 2001 av The­o­dor Jen­sen, då med­lem i Bro­der Da­ni­el. Fick sitt ge­nom­brott sam­ma år med sing­eln ”Mon amour”. Mi­kael Furugär­de har kom­mit åter MASTERPLAN. The­o­dor Jen­sen och Mi­kael Furugär­de tog tid på sig då the Plan åter­före­na­des. till ban­det ef­ter att ha slu­tat i och med ut­giv­ning­en av and­ra al­bu­met ”Em­bra­ce me beau­ty” (2004).

Med dub­be­lal­bu­met ”From worlds away” och spel­ning på Pus­ter­vik fredag 11 ja­nu­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.